Cariber – Stress Solutions

Project description

คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว โฮสต์ประจำของ ‘R U OK podcast’ THE STANDARD พอดแคสต์เกี่ยวกับการดูแลและสำรวจสุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้ก่อตั้ง Empathy Sauce สถาบันการบำบัดและให้คำปรึกษาด้านจิตใจ

จะมาเล่าถึงนิยามและประเภทของความเครียด การจับสัญญาณและหาสาเหตุ วิธีการรับมือและการป้องกัน พร้อมด้วย Workshop อย่าง Free Writting ที่จะช่วยให้เราหาต้นตอความเครียดได้จริง และ Melting ที่จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามร่างกายเพื่อบรรเทาความเครียด ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากความเครียด แต่คือชีวิตที่รู้วิธีรับมือกับความเครียดเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ เพราะความเครียดเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3Ib8uOJ

Date: 02/08/2022 Client: Cariber