Cariber – The Secrets of Starting a Restaurant Business

Project description

เปิดร้านอาหารอย่างมืออาชีพ ทำร้านให้แตกต่าง วางระบบโดยที่เจ้าของไม่ต้องเข้าร้าน ปิดโอกาสการเจ๊งและเปิดประตูสู่ความสำเร็จในธุรกิจ

คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat Shabu และเจ้าของเพจ Torpenguin – ผู้ชายขายบริการ เพจให้ความรู้เรื่องธุรกิจร้านอาหาร เพราะในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันที่สูงเป็นอย่างมาก และเนื่องจากการแข่งที่สูงนี้เองจึงทำให้ร้านอาหารมีโอกาสในการเจ๊งสูงมากขึ้นไปด้วย และเพื่อปิดโอกาสในการเจ๊งและเปิดประตูสู่ความสำเร็จ

คุณธนพงศ์จะพาเราไปเรียนรู้ถึงการสร้างจุดขายที่แตกต่างและการวางระบบที่มีประสิทธิภาพให้กับร้านอาหาร ไปจนถึง การคำนวณต้นทุนและวางโครงสร้างรายได้ ที่ช่วยให้เรามีความพร้อมในการเปิดร้านอาหารที่สามารถตอบโจทย์และครองใจลูกค้าได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3SkVA6i

 

Date: 08/08/2022