Cariber – Win by Rules, Succeed by Design

Project description

 เรียนรู้เทคนิคการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่กับคนในสังคม และการสร้างเครือข่ายที่ส่งผลต่อเป้าหมายชีวิตเรา

ในคอร์ส “Win by Rules, Succeed by Design ไขความลับของฟ้า” กับ เล้ง-ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO แห่ง MFEC ผู้นำธุรกิจการให้บริการไอทีสำหรับองค์กรเอกชน ที่ตกผลึกจากชีวิตและประสบการณ์ตลอดการทำงานในฐานะผู้นำองค์กร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://www.cariber.co/

Date: 02/08/2022 Client: Cariber