Post Apocalypse Party

Project description

   ทุกคนมีพลังแห่งความคิด ความกล้าที่จะ “แตกต่าง” และพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองตนออกมาในแบบที่เป็นตัวเอง เพียงแค่ต้องการพื้นที่ที่จะได้แสดงพลังออกมา เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้ก้าวไปสู่เส้นทางแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด

Date: 02/02/2021 Client: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่