STEP – Lanna 4.0

Project description

นวัตกรรมกำจัดมอด เปลี่ยนชีวิตชาวนาไทย
ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (LANNA 4.0 Northern Innovation Re-Profile)
จากสหกรณ์ในพื้นที่ ผู้ช่วยชาวนา เสริมพลัง เพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี UTD RF กำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุพร้อมยกระดับชีวิตชาวนาไทยให้ดีขึ้น

Date: 02/08/2022 Client: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP