Till We Meet Again

Project description

    หนังสั้นเรื่องนี้ 239 Studio จัดทำขึ้นในโครงการของกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเราเลือกที่จะนำเสนอถึงบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นและน่าใจหายของการรับปริญญา ที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบของการเปลี่ยนผ่านบางอย่างในชีวิตเรา ซึ่งเราได้นำภาพ Footage จริงของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจริง ๆ มาช่วยเล่าเรื่องเพื่อให้ Touch กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่เป็น บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    หนังสั้นเรื่อง Till We Meet Again หนังสั้นที่บอกเล่าเรื่องราว 4 ปี ของ “เป็ด” นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เลือกบันทึกความทรงจำตลอด 4 ปี ย่อลงเหลือแค่ฟิล์ม 1 ม้วน ในฟิล์มม้วนนั้นเป็ดเลือกเก็บความทรงจำอะไรไว้บ้าง จะทุกข์ จะสุข สนุก เฮฮาและเราหวังว่าคุณจะสร้างความทรงจำในชีวิตมหา’ลัยอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวคุณเอง ส่วนคนที่จบไปแล้ว เราก็หวังว่าเรื่องราวในหนังจะกระตุกต่อมความทรงจำวัยมหา’ลัยของคุณให้ได้ยิ้มมุมปากกันบ้าง แล้วอย่าลืมแชร์เรื่องราวเหล่านั้นให้กับคนที่คุณได้ร่วมสร้างกันนะ

Date: 25/01/2021